Bli medlem

Sogn og Fjordane Næringsråd har som mål å bidra til auka verdiskaping og etablering av nye arbeidsplassar i regionen vår. Det er viktig for Sogn og Fjordane Næringsråd og framtidig næringsutvikling i regionen at di bedrift blir medlem:

Skal vi nå dette felles målet er det viktig at di bedrift blir medlem i Sogn og Fjordane Næringsråd.

 • Vi representerer eit mangfald av bedrifter og næringar
 • Vi blir ei tydelegare stemme og har større kraft i viktige saker
 • Vi får muleggjort større nettverk
 • Bedrifta di tar eit meir aktivt engasjement for bransjen og regionen sin

Sjå medlemslista.

Medlemsfordelar

 • Stort fagleg nettverk og fellesskap. Målretta nettverksbygging.
 • Profilering av selskapet gjennom medlemsoversikt og bransjeregister på vår heimeside.
 • Mulegheit for å synleggjere bedrifta di i våre digitale kanalar.
 • Tilgang til kompetansetunge fagråd og ressursgrupper for sentrale bransjar i regionen. Mulegheit til å påverke eigen bransje gjennom aktiv deltaking i desse ressursgruppene.
 • Tilgang til eit nettverk av medlemsbedrifter og ressurspersonar.
 • Invitasjon og rabatterte prisar på konferansar, kurs og møteareaner i vår regi.
 • Gratis medlemsmøter.
 • Nyheitsbrev med medlemsinformasjon og nyhende frå regionen.

Kontingent

 • Bedrifta di betalar ein årleg medlemskontigent avhengig av antall ansatte i bedrifta.
 • Nyetablerte bedrifter slepp å betale kontingent dei to første åra.
 • Det er knytt personleg medlemsskap opp til storleiken på innbetalt.

Talet på tilsette

1-10
11-20
21-30
31-50
51-70
71-100
101-150
151-200
201-500
Meir enn 500

Bedriftspris

3.000 kr
5.000 kr
7.000 kr
9.000 kr
13.000 kr
16.000 kr
20.000 kr
22.000 kr
26.000 kr
31.000 kr

Medlemskap inkludert

1 personleg medlemskap
1 personleg medlemskap
2 personlege medlemskap
3 personlege medlemskap
4 personlege medlemskap
5 personlege medlemskap
6 personlege medlemskap
7 personlege medlemskap
8 personlege medlemskap
10 personlege medlemskap

Innmeldingsskjema

 • Godkjente filtyper: jpg, gif, png, pdf.