Om oss

Sogn og Fjordane Næringsråd (SFN) er ein medlemsorganisasjon med brei medlemsmasse frå små og store bedrifter i Sogn og Fjordane. Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane som er initiativtakarane til foreininga som vart stifta i november 2016.

Vår viktigaste oppgåve er å fremme næringsinteresser og inspirere til å bruke ressursane i fylket for å oppnå størst muleg verdiskaping. Det er stort behov for å synleggjere mangfaldet, attraktiviteten og krafta vi har i næringslivet vårt. Her skal Sogn og Fjordane Næringsråd legge til rette for nettverksbygging kunnskapsdeling og samhandling på viktige område. Vi skal også være ei synleg og tydeleg stemme frå regionen i strategisk viktige saker.

Skal vi lukkast med dette viktige arbeidet, så treng vi deg som medlem.

Sjå medlemslista. Ønskjer du å bli medlem? Meld deg inn her.

Tilsette

 • Bjørn Lødemel

Styret 2017

 • Yngve Hallen (styreleiar)
  Dagleg leiar Sogndal Fotball AS
 • Jorunn Åsfrid Røyrvik
  Dagleg leiar Blix Hotell
 • Agnar Lyng
  Daglig leder i Stadyard AS
 • Elin Tveit Sveen
  Dagleg leiar Marø Havbruk AS
 • Tore Bråstad
  Dagleg leiar Multivolt AS
 • Arild Bødal
  Dagleg leiar Invest24 AS
 • Leif Arne Åsen
  Dagleg leiar Laå Holding AS