Medlemer

Liste over medlemer i Sogn og Fjordane Næringsråd pr. 27. august 2019:

A Til Å Grafisk Design og Media AS
Accountor Gloppen AS
Adecco Management Norge AS avd Sogndal
Airlift AS avd Bygstad
Aksello AS
Alexandra Hotell
Amfi Eigedom AS
Arkitektkontoret 4B AS
AS Fjord-data
AS Nesseplast
Aurland Sparebank
Balholm AS
Bdo AS
Blix Hotell
Bob Bbl avd Region Nordvest
Coop Vest SA
Daco Mekaniske AS
Dvergsdal & Sunde Bygg AS
E. Karstensen Fiskeoppdrett AS
Elkem AS Bremanger
Enivest AS
Espeseth Bygg AS
Farsund Bygg AS
Firda Billag AS
Fjord Invest Management AS
Fjord1 AS
Fjordane IT AS
Fjordvekst AS
Fjærland Fjordhotell AS
Flora Hamn IKS
Flåm AS
Framtidsfylket AS
Frequency AS
Førde Elektro og Rør AS
Gasta Design & Kommunikasjon AS
Gloppen Hotell AS
Gode Vegar AS
Gravdalgruppa AS
Hagen AS
Handelshuset
Harald Kapstad AS
Highsoft
Hope Rekneskapskontor AS
Huseby Hotelldrift
Hydro Aluminium AS Høyanger Aluminiumsverk
Hydro Aluminium AS Årdal Metallverk
Hydrowave AS
Hyen Fisk AS
Inc Invest AS
Jatak Kaupanger AS
Kapstad Eiendom AS
Kinn Bryggeri AS
Knutholmen AS
Kommunerådgivaren AS Jan Olav Tryggestad
Kunnskapsparken AS
Kvamme Rekneskap AS
Kviknes Hotel AS
Lefdal Mine Datasenter
Lerum AS
Linn Bad AS
Lustrabaatane AS
Lærdal Grønt Sa
Lærdal Hotel AS
Marø Havbruk A/S
Mediebruket AS
Melin Medical AS
Miljøservice AS
Multi Maritime A/S
Multivolt AS
Måløy Vekst AS
N.H.Lerum AS
Nbh Sogn Eigedom AS
Nomek AS
Norconsult AS
Nortronik AS
Nortura Sa avd Førde
Norva 24 AS
Origod AS
Osland Havbruk AS
Pgp AS
Pricewaterhousecoopers AS avd Førde
Ranstad AS Sogn og Fjordane
Rekneskapskontoret Gloppen AS
Rocketfarm AS
Sande Settefisk AS
SG Finans
Skei Hotel AS
Skjolden Hotell Luster AS
Sløvåg Næringsbygg AS
Sogn og Fjordane Energi AS
Sogndal Fotball AS
Sognekraft AS
Sognenett AS
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Vest Region Sogn og Fjordane avd Nordfjordeid
Stad Vekst
Stadyard AS
Stiftinga Vestlandsforsking
Stryn Hotel AS
Sunnfjord Energi AS
Sunnfjord Utvikling AS
Svanøy Røykeri
Sødermann Rådgiving AS
Taxi Transport Service Sogn og Fjordane AS
Thor Tenden Transport AS
Tine Sa avd Byrkjelo
Toyota Sogn AS
Vendanor AS
Vest Elektro Ikt AS
Vestfart AS
Økonomiservice AS
Åsen & Øvrelid AS

Om oss

Sogn og Fjordane Næringsråd (SFN) er ein medlemsorganisasjon med brei medlemsmasse frå små og store bedrifter i Sogn og Fjordane. Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane som er initiativtakarane til foreininga som vart stifta i november 2016.

Vår viktigaste oppgåve er å fremme næringsinteresser og inspirere til å bruke ressursane i fylket for å oppnå størst muleg verdiskaping. Det er stort behov for å synleggjere mangfaldet, attraktiviteten og krafta vi har i næringslivet vårt. Her skal Sogn og Fjordane Næringsråd legge til rette for nettverksbygging kunnskapsdeling og samhandling på viktige område. Vi skal også være ei synleg og tydeleg stemme frå regionen i strategisk viktige saker.

Skal vi lukkast med dette viktige arbeidet, så treng vi deg som medlem.