Bli medlem

Sogn og Fjordane Næringsråd har som mål å bidra til auka verdiskaping og etablering av nye arbeidsplassar i regionen vår. Det er viktig for Sogn og Fjordane Næringsråd og framtidig næringsutvikling i regionen at di bedrift blir medlem:

Skal vi nå dette felles målet er det viktig at di bedrift blir medlem i Sogn og Fjordane Næringsråd.

 • Vi representerer eit mangfald av bedrifter og næringar
 • Vi blir ei tydelegare stemme og har større kraft i viktige saker
 • Vi får muleggjort større nettverk
 • Bedrifta di tar eit meir aktivt engasjement for bransjen og regionen sin

Medlemsfordelar

 • Stort fagleg nettverk og fellesskap. Målretta nettverksbygging.
 • Profilering av selskapet gjennom medlemsoversikt og bransjeregister på vår heimeside.
 • Mulegheit for å synleggjere bedrifta di i våre digitale kanalar.
 • Tilgang til kompetansetunge fagråd og ressursgrupper for sentrale bransjar i regionen. Mulegheit til å påverke eigen bransje gjennom aktiv deltaking i desse ressursgruppene.
 • Tilgang til eit nettverk av medlemsbedrifter og ressurspersonar.
 • Invitasjon og rabatterte prisar på konferansar, kurs og møteareaner i vår regi.
 • Gratis medlemsmøter.
 • Nyheitsbrev med medlemsinformasjon og nyhende frå regionen.

Innmeldingsskjema

 • Godkjente filtyper: jpg, gif, png, pdf.