Program Generalforsamling Sogn og Fjordane Næringsråd

Tid: 25. april

Stad: Hoven i Loen

Tema: Verdiskapingsfylket

Skyliften går frå kl. 11.00. Møt opp tidleg og nyt dagen på Hoven. Enkel servering frå kl 12.30.

 • 13:00 Ope møte for næringslivet i Sogn og Fjordane

  Velkomst ved Richard Grov og Yngve Hallén

 • 13:05 Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest

  Vestlandsmeldinga – ei perspektivmelding for Vestlandet

 • 13:15 Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

  Sogn og Fjordane i nye Vestland fylke

 • 13:25 Marita Lindvik, Visit Nordfjord og Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord

  Orientering om aktiviteten i destinasjonsselskapa i fylket og aktuelle næringspolitiske spørsmål

 • 13:40 Statsminister Erna Solberg

  Regjeringa sin politikk for verdiskaping i Sogn og Fjordane

 • 13:55 Open post

  Samtale mellom Erna Solberg, Jan Erik Kjerpeset,Trond Teigene og Yngve Hallén

 • 14:20 Avreise statsministeren

 • 14:30 Lunsj

 • 15:00 Mons Alfred Paulsen, advokat i Thommessen

  Skattlegging av naturbaserte næringar

 • 15:20 Spørsmål og kommentarar

 • 15:30 Utdanning og rekruttering

  Høgskulen på Vestlandet, dekan Geir Anton Johansen
  Framtidsfylket, Linda Hovland
  TEx Vest 2019, Allan Madsen
  Nordfjordakademiet, Geir Arne Solheim

 • 16:00 Oppsummering

  SFN si rolle som talerør for næringslivet i Sogn og Fjordane – i Vestland og nasjonalt, Bjørn Lødemel

 • 16:15 Generalforsamling i Sogn og Fjordane Næringsråd

  For medlemmene. Sakspapir blir sendt ut 10. april